Novinky&Oznamy

Oznámenie o uložení zásielky

16.05.2016 14:08
Oznámenie o uložení zásielky- Španko Jozef.pdf (393534)

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Horné Štitáre

22.04.2016 11:19
Oznámenie-ÚP-obce Horné Štitáre.pdf (386238)

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

23.03.2016 10:49
Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi.pdf (290091)

Vývozné kalendáre rok 2016

04.01.2016 14:37
Vývozný kalendár - Nehlsen-eko 2016.pdf (120429) PET - I. polrok 2016.pdf (212012) Papier - I. polrok 2016.pdf (203899)

Separovaný zber odpadov !

06.07.2015 13:37
Nebezpečné odpady nepatria do nádoby na komunálny odpad.pdf (346356) PET fľaše nie sú odpadom.pdf (114716) Prečo triediť a recyklovať papier.pdf (158433) Prečo triediť a recyklovať plasty.pdf (129916) Prečo triediť a recyklovať sklo.pdf...