Novinky&Oznamy

Vývozné kalendáre na rok 2017

03.01.2017 10:57
Papier - I. polrok 2017.pdf (204280) PET - I. polrok 2017.pdf (211690)  

Správa o činnosti starostu obce

30.12.2016 11:51
Správa o činnosti starostu obce.pdf (389041)

OVS - prenájom nebytových priestorov

20.12.2016 14:30
OVS - prenájom nebytových priestorov.pdf (166782)

Západoslovenská distribučná a.s. - Výzva

06.12.2016 11:37
Upozornenie.pdf (686248) Výzva.pdf (807317)  

Separovaný zber odpadov !

06.07.2015 13:37
Nebezpečné odpady nepatria do nádoby na komunálny odpad.pdf (346356) PET fľaše nie sú odpadom.pdf (114716) Prečo triediť a recyklovať papier.pdf (158433) Prečo triediť a recyklovať plasty.pdf (129916) Prečo triediť a recyklovať sklo.pdf...