Novinky&Oznamy

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - pozemky par. č. 64/10 a parc. č. 64/11

24.05.2017 14:47
Obchodná verejná súťaž - Podmienky.pdf (166814) Rozhodnutie o vyhlásení OVS.pdf (130919)  

Vývozné kalendáre na rok 2017

03.01.2017 10:57
Papier - I. polrok 2017.pdf (204280) PET - I. polrok 2017.pdf (211690)  

Separovaný zber odpadov !

06.07.2015 13:37
Nebezpečné odpady nepatria do nádoby na komunálny odpad.pdf (346356) PET fľaše nie sú odpadom.pdf (114716) Prečo triediť a recyklovať papier.pdf (158433) Prečo triediť a recyklovať plasty.pdf (129916) Prečo triediť a recyklovať sklo.pdf...