Novinky&Oznamy

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

03.07.2017 12:47
Vyhlásenie 1.pdf (193479) Vyhlásenie 2.pdf (156812) Ochrana úrody pred požiarmi.pdf (132894)

Oznámenie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

03.07.2017 09:08
Oznámenie o vyhlásení volieb.pdf (130442) Informácie pre voliča 1.pdf (150648) Informácie pre voliča 2.pdf (225702) Informácie pre voliča 3.pdf (225702) Informácie pre voliča 4.pdf (234856) Informácie pre voliča 5.pdf (230615) Informácie pre voliča...

Zaburenie pozemkov - upozornenie

05.06.2017 08:17
upozornenie.pdf (1049275)

Vývozné kalendáre na rok 2017

03.01.2017 10:57
Papier - I. polrok 2017.pdf (204280) PET - I. polrok 2017.pdf (211690)  

Separovaný zber odpadov !

06.07.2015 13:37
Nebezpečné odpady nepatria do nádoby na komunálny odpad.pdf (346356) PET fľaše nie sú odpadom.pdf (114716) Prečo triediť a recyklovať papier.pdf (158433) Prečo triediť a recyklovať plasty.pdf (129916) Prečo triediť a recyklovať sklo.pdf...