O b o z n á m e n i e

 

       s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce Blesovce

 

 

 

     Predseda Miestnej volebnej komisie týmto predkladám výsledky volieb do orgánov

samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 15. novembra  2014 v obci Blesovce.

 

     V obci sa zistili nasledovné výsledky :

 

     V obci bol vytvorený jeden volebný obvod a jeden volebný okrsok, v ktorom bolo zapísaných celkom 303 oprávnených voličov.

     Činnosť počas komunálnych volieb vykonávala jedna Miestna volebná komisia v zložení 5 členov a jednej zapisovateľky.

 

    Volieb sa zúčastnilo 230 oprávnených voličov, čo predstavuje celkom  :   75,91 %.

 

-          Počet voličov, ktorým boli vydané obálky :        230

-          Počet odovzdaných obálok :                            230

-          Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby

poslancov do obecného zastupiteľstva :                      224

-          Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby

starostu obce                                         :                228

 

    Vo volebnom obvode sa volilo celkom 5 poslancov.

 

Na poslancov do obecného zastupiteľstva kandidovalo celkom 14 občanov, počet

zvolených poslancov bolo 5.

 

Na starostu obce kandidovali 3  kandidáti, ktorý vo voľbách získali nasledovné počty

hlasov:

 

- p. Pavol Cabaj                       :       platných hlasov          118

- p. Miroslav Murčo                 :       platných hlasov           100

- p. Ing. Ľudovít Adamčík       :       platných hlasov             10

  

Za starostu obce bol zvolený p. Pavol Cabaj s počtom platných hlasov   118.

 

 

Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení títo kandidáti podľa poradia

počtu získaných platných hlasov :

     

-          p. MUDr. Ing. Peter Petrík,  počet platných hlasov :    136               

-          p. Jozef Chochula, počet platných hlasov :                 113

-          p. Miloš Trenčanský, počet platných hlasov :               111

-          p. Anna Janerle, počet platných hlasov :                      90

-          p. Dušan Valent,  počet platných hlasov :                     79

 

 

Ostatní kandidáti – náhradníci, v rámci poradia získaných platných hlasov :

 

 6.  Jozef Božik                    počet platných hlasov :    78

 7.  Pavol Turčan                 počet platných hlasov :    78

 8.  Slávka Töröková           počet platných hlasov :      55

 9.  Jozef Bútora                  počet platných hlasov :    54

10. Alena Cabajová            počet platných hlasov :      54

11. Matúš Adamčík            počet platných hlasov :      50

12. Emília Masaryková      počet platných hlasov :      39

      13. Peter Krajčík                počet platných hlasov :    30

      14. Peter Krajčík, ml.         počet platných hlasov :    24

    

 

Týmto ako predseda Miestnej volebnej komisie potvrdzujem správnosť výsledkov

volieb do samosprávy obce, konaných dňa 15.11.2014  svojim podpisom.

 

 

Blesovce, 15.11.2014

 

 

 

 

                                                           Gabriela Trenčanská

                                                           predseda MVK Blesovce

 

Anketa

Páči sa nám naša nová webová stránka?

Áno, stránka je prehľadnejšia! (30)
68%

Je oveľa lepšia ako stará stránka. (1)
2%

Ešte mi tam niečo chýba.. (9)
20%

Nie, stránka sa mi nepáči! (4)
9%

Celkový počet hlasov: 44

Novinky&Oznamy

Návrhy VZN 2014

18.11.2014 12:43
Návrh VZN č. 2 2014 - o zákaze prevádzokavia hazardných hier na území obce.pdf (137,4 kB) Návrh VZN č. 3 2014 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odopady.pdf (454,5 kB) Návrh VZN č. 4 2014 -O nakladaní s...

Vývozné kalendáre - rok 2014

07.01.2014 10:53
PET 2014 - II. polrok.pdf (200,3 kB) Papier 2014 - II. polrok.pdf (209,2 kB) Schwarz-eko - vývozný kalendár 2014.pdf (113,7 kB)