Novinky&Oznamy

Vývozné kalendáre rok 2016

01.08.2016 11:49
Vývozný kalendár - Nehlsen-eko 2016.pdf (120429) Papier - II. polrok 2016.doc (302080) PET - II.polrok 2016.doc (85504)  

Separovaný zber odpadov !

06.07.2015 13:37
Nebezpečné odpady nepatria do nádoby na komunálny odpad.pdf (346356) PET fľaše nie sú odpadom.pdf (114716) Prečo triediť a recyklovať papier.pdf (158433) Prečo triediť a recyklovať plasty.pdf (129916) Prečo triediť a recyklovať sklo.pdf...