Novinky&Oznamy

Výzva na predkladanie ponúk - zhotovenie mramorovej podlahy v kostole v obci Blesovce

20.11.2017 20:59
Výzva 30.11-2.pdf (404486) Výzva na predkladanie ponúk Zhotovenie mramorovej podlahy.pdf (404434) Výzva -Tabuľka.docx (10548) Výzva Zhotovenie mramorovej podlahy.pdf (203126) VV - Zhotovenie mramorovej podlahy.pdf (178582) VV - Zhotovenie mramorovej podlahy.xlsx (56608) PRESBYTERIUM - LOD-1.pdf (39503) INTARZIA-1.pdf (30487)

Vývozné kalendáre na rok 2017

03.01.2017 10:57
Papier - I. polrok 2017.pdf (204280) PET - I. polrok 2017.pdf (211690)  

Separovaný zber odpadov !

06.07.2015 13:37
Nebezpečné odpady nepatria do nádoby na komunálny odpad.pdf (346356) PET fľaše nie sú odpadom.pdf (114716) Prečo triediť a recyklovať papier.pdf (158433) Prečo triediť a recyklovať plasty.pdf (129916) Prečo triediť a recyklovať sklo.pdf (123734)