Novinky&Oznamy

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

11.07.2018 13:30
Rozhodnutie o vyhlásení volieb.pdf (153211) Obec - určenie obvodu.pdf (257561) Oznámenie o počte obyvateľov obce.pdf (265504) Oznámenie o počte poslancov.pdf (322695) Oznámenie obce -úväzok starostu obce.pdf (252252) Informácie pre voliča.docx...

Obchodná verejná súťaž - parc. č. 64/2 a parc. č. 64/7

25.06.2018 14:01
Rozhodnutie o vyhlásení VOS.pdf (257595) OVS - Podmienky 64-2, 64-7.pdf (354731)  

Vývozné kalendáre na rok 2018

28.12.2017 09:44
Vývoz komunálneho odpadu r. 2018.pdf (120581)   Kovy 2018 - úsek č. 4.doc (70656) Papier 2018 -úsek č. 9.doc (174080) PET 2018-úsek č.1.doc (94720) Sklo 2018 -úsek č.1.doc (333312) Tetrapaky 2018 - úsek č.2.doc (110592)