Novinky&Oznamy

Okresný úrad Topoľčany, pozemkový a lesný odbor - sumárne údaje z evidencie nájomného

16.01.2019 14:29
Žiadosť o zverejnenie informácie.pdf (507,7 kB)

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

10.01.2019 14:47
Rozhodnutie predsedu NR SR č. 8 o vyhlásení volieb prezidenta SR.pdf (146911) Informácie pre voliča.pdf (564283)

Voľby do orgánov samosprávy obcí

04.01.2019 14:46
Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR.pdf (259511) Oznámenie o počte obyvateľov obce.pdf (265372)

Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Topoľčany - informácia pre členov

04.01.2019 09:49
Slovenský rybársky zväz - informácia pre členov.pdf (1832833)

Správa starostu obce za rok 2018

04.01.2019 09:24
Správa starostu obce za rok 2018.pdf (412942)
1 | 2 >>