Novinky&Oznamy

Oznámenie o zámere schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Topoľčany“ – verejná vyhláška

25.05.2020 13:59
Dokument (84).pdf (81132)

Obchodná verejná súťaž - parc. č. 64/10

27.04.2020 14:10
OVS - Podmienky.pdf (352276) Rozhodnutie o vyhlásení VOS.pdf (261456)  

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Veľké Dvorany

24.04.2020 11:25
Object20200422133609327_0.pdf (634022) Object20200422133616380_0 (1).pdf (108968)  

Oznam - vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

20.04.2020 11:24
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 2020 - vyhlásenie.pdf (142426) Oznam.pdf (234419)

Oznamy v súvislosti s ochorením COVID-19

10.03.2020 11:50
Rozhodnutie_karantena_verejna_vyhlaska09_03.pdf (121777) Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03.pdf (100035)   Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020.pdf (232908)   UPSVaR - opatrenia.pdf...
1 | 2 | 3 >>