Novinky&Oznamy

Oznámenie o zámere schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Topoľčany“ – verejná vyhláška

25.05.2020 13:59
Dokument (84).pdf (81132)

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Veľké Dvorany

24.04.2020 11:25
Object20200422133609327_0.pdf (634022) Object20200422133616380_0 (1).pdf (108968)  

Oznamy v súvislosti s ochorením COVID-19

10.03.2020 11:50
Rozhodnutie_karantena_verejna_vyhlaska09_03.pdf (121777) Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03.pdf (100035)   Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020.pdf (232908)   UPSVaR - opatrenia.pdf...

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

26.02.2020 12:42
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019.pdf (273150)

Vývozné kalendáre na rok 2020

02.01.2020 10:47
Vývoz komunálneho odpadu r. 2020.pdf (247900)     PET - I. polrok 2020.doc (82432) Kovy - I. polrok 2020.doc (63488) Papier - I. polrok 2020.doc (164864) Sklo - I. polrok 2020.doc (323584) Tetrapaky - I. polrok 2020.doc (97280)  
1 | 2 >>