Novinky&Oznamy

Správa starostu obce za rok 2020

14.01.2021 11:31
Správa starostu obce za rok 2020.pdf (513454)

Vývozné kalendáre na rok 2021

04.01.2021 14:33
Vývozný kalendár Nehlsen - eko rok 2021.pdf (247899)   Kovy I. polrok 2021.doc (63488) Papier I. polrok 2021.doc (164864) PET I. polrok 2021.doc (94720) Sklo I. polrok 2021.doc (323072) Tetrapaky I. polrok 2021.doc (97792)    

Obchodná verejná súťaž - pozemok parc. č. 64/10

04.01.2021 13:01
mapa.pdf (573283) OVS - Čestné prehlásenie.docx (13471) OVS - Podmienky.pdf (352310) Rozhodnutie o vyhlásení VOS.pdf (260234)  

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

20.11.2020 11:20
SODB_DL_Letak.pdf (81297) SODB_Inzercia_A4.pdf (71999) Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.pdf (369317) Opatrenie Štatistického úradu SR.pdf (1394342) Všeobecné informácie o SODB 2021.pdf (150779)   Tlačová správa -...

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany - registrácie chovu ošípaných

16.10.2020 14:04
RVaPS Topoľčany - upozornenie pre chovateľov ošípaných.pdf (652603) Povinnosť registrácie chovu ošípaných.pdf (1515486) Registrácia chovu hospodárskych zvierat do centrálnej evidencie.pdf (116154) Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu...
1 | 2 | 3 >>