Novinky&Oznamy

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch - Protipožiarna bezpečnosť vykurovacích telies

05.11.2021 10:48
Protipožiarna bezpečnosť vykurovacích telies.pdf (126638)

Oznámenie o zámere obce Blesovce predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

05.11.2021 10:47
Oznámenie - parc. č. 514-28.pdf (414469)

Reorganizácia dopravy na AS v Topoľčanoch

04.11.2021 13:32
odchody autobusov_nastupistia.pdf (1403818)   AS_nastupistia_vystupistia.pdf (135764)

Informačné letáky pre obete trestných činov

26.03.2021 11:50

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

23.02.2021 09:04
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020.pdf (273130)
1 | 2 | 3 >>