Oznamy

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030

16.01.2023 10:33
www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra-1

Vývozné kalendáre na rok 2023

13.01.2023 11:21
Nehlsen - eko - vývozný kalendár na rok 2023.pdf (248971) Kovy 1.Q. 2023.doc (58880) Papier 1.Q. 2023.doc (159744) PET 1.Q. 2023.doc (90112) Sklo 1.Q. 2023.doc (320512) Tetrapaky 1.Q. 2023.doc (93184)  

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027

22.12.2022 12:15
informacia-pre-verejnost- (2).pdf (130679)   www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-nitr

Elektronizácia hlásení do Centrálneho registra hospodárskych zvierat

08.12.2022 14:17
riaditel ntb-FOLDER_20221124_094449.pdf (392622) riaditel ntb-FOLDER_20221124_094528.pdf (192149)  

Určenie odmeny zástupcu starostu obce

02.12.2022 11:29
Určenie odmeny zástupcu starostu obce od 01.12.2022.pdf (270103)
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>