Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Riešenie migračných výziev v obci Blesovce