Obchodná verejná súťaž - parc. č. 64/2 a parc. č. 64/7