Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytových priestorov