Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch - Protipožiarna bezpečnosť vykurovacích telies