Oznam - vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru