Upovedomenie o začatí konania vo veci poverenie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v spoločnom poľovnom revíry Dolinka Hajná Nová Ves

16.01.2023 10:39

Verejná vyhláška.pdf (391559)

 

vyvesené: 16.01.2023