Verejná vyhláška - rozhodnutie o zastavení konania - poľovný revír Dolinka - Hajná Nová Ves

17.03.2023 12:19

Verejná výhláška - rozhodnutie 15.03.2023.pdf (319581)

 

vyvesené: 17.03.2023