Verejná vyhláška - stavebné povolenie - chodník pri MK ,,Príhon,, II. etapa