Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce Blesovce