Oznámenie - ukončenie platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov podľa pôvodného § 15 zák. č. 330/1991 Zb.