Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu - PHRaSR NSK do roku 2030