Novinky&Oznamy

Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytových priestorov

19.04.2018 15:06
OVS - prenájom miestností OVD.pdf (432662)

Obchodná verejná súťaž - parc. č. 64/11

19.04.2018 13:43
OVS - Podmienky parc. č. 64-11.pdf (350113) Rozhodnutie o vyhlásení VOS.pdf (258447)  

Vývozné kalendáre na rok 2018

28.12.2017 09:44
Vývoz komunálneho odpadu r. 2018.pdf (120581)   Kovy 2018 - úsek č. 4.doc (70656) Papier 2018 -úsek č. 9.doc (174080) PET 2018-úsek č.1.doc (94720) Sklo 2018 -úsek č.1.doc (333312) Tetrapaky 2018 - úsek č.2.doc (110592)  

Oznámenie - ukončenie platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov podľa pôvodného § 15 zák. č. 330/1991 Zb.

20.11.2017 14:59
Oznámenie.pdf (683418) Návrh podľa § 12b zákona č. 504-2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov.doc (50176)

Separovaný zber odpadov !

06.07.2015 13:37
Nebezpečné odpady nepatria do nádoby na komunálny odpad.pdf (346356) PET fľaše nie sú odpadom.pdf (114716) Prečo triediť a recyklovať papier.pdf (158433) Prečo triediť a recyklovať plasty.pdf (129916) Prečo triediť a recyklovať sklo.pdf (123734)