Oznamy

Verejná vyhláška - zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Borinka

27.09.2023 15:23
Verejná vyhláška - poľovný revír Borinka.pdf (192757)

Oznámenie o uložení zásielky - Michal Španko

22.09.2023 12:41
Oznámenie o uložení zásielky na pošte - Michal Španko.pdf (219923)

Oznámenie o uložení zásielky - Kristián Španko

21.09.2023 10:40
Oznámenie o uložení zásielky na pošte - Kristián Španko.pdf (222489)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Riešenie migračných výziev v obci Blesovce

18.09.2023 10:40
Riešenie migračných výziev v obci Blesovce - plagát.pdf (127547)    

Voľby do Národnej rady SR 2023

12.06.2023 09:32
Rozhodnutie o vyhlásení volieb NR SR.pdf (191510) Voľby NR SR - Informácie pre voliča.pdf (229391) Informácia pre voliča - deň konania volieb.pdf (130636)   Informácie pre voliča - Voľba poštou - voľby do NR SR 2023.pdf (358483) VZOR - žiadosť o voľbu poštou v listinnej podobe.pdf (139687) Určenie volebného okrsku - voľby do NR SR 2023.pdf...

Informácia k triedeniu odpadov od 1.4.2023

21.03.2023 14:32
informácia k triedeniu odpadov od 1.4.2023.pdf (236996)

Vývozné kalendáre na rok 2023

21.03.2023 11:21
Nehlsen - eko - vývozný kalendár na rok 2023.pdf (248971)   Papier 2023.doc (160256) Plasty,kovy,VKM 2023.doc (223232) Sklo obce 2023.doc (330752)  

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

17.02.2023 15:18
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022.pdf (273158) Výpočet miery vytriedenia KO v obci za rok 2022.pdf (428765)   Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2022.pdf (161276)

Elektronizácia hlásení do Centrálneho registra hospodárskych zvierat

08.12.2022 14:17
riaditel ntb-FOLDER_20221124_094449.pdf (392622) riaditel ntb-FOLDER_20221124_094528.pdf (192149)  

Určenie odmeny zástupcu starostu obce

02.12.2022 11:29
Určenie odmeny zástupcu starostu obce od 01.12.2022.pdf (270103)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany - registrácia zvierat bez pôvodu

02.05.2022 14:19
registrácia zvierat bez pôvodu oš ov kozy - usmernenie.pdf (145746)

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

25.02.2022 11:00
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021.pdf (273295)   Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021.pdf (160355)

Reorganizácia dopravy na AS v Topoľčanoch

04.11.2021 13:32
odchody autobusov_nastupistia.pdf (1403818)   AS_nastupistia_vystupistia.pdf (135764)

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

23.02.2021 09:04
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020.pdf (273130)

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

26.02.2020 12:42
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019.pdf (273150)

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. - vodovod Lipovník - Blesovce

26.11.2018 09:15
ZsVS - oznámenie.pdf (532712) Oznam - vodovod.pdf (236615) ZsVS - Stavba - prívod pitnej vody v obciach Blesovce a Lipovník - zaslanie údajov.pdf (887860)