Oznamy

Referendum 2023

10.11.2022 13:12
Rozhodnutie o vyhlásení referenda.pdf (212032) Referendum - informácia pre voliča.pdf (279055) Určenie volebného okrsku - Referendum.pdf (260495) Určenie volebnej miestnosti - Referendum.pdf (255921) Oznámenie - zverejnenie elektronickej adresy - Referendum.pdf (270592) Oznámenie - Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu...

Západoslovenská distribučná a.s. - Výzva

07.11.2022 13:50
Výzva.pdf (447338)

Oznámenie o uložení zásielky - Michal Španko

27.10.2022 13:30
Oznámenie o uložení zásielky na pošte - Michal Španko 27.10.2022.pdf (489641)

Vývozné kalendáre na rok 2022

07.07.2022 12:59
NEHLSEN – EKO - vývozný kalendár 2022.pdf (248673)   Kovy II. polrok 2022.doc (63488) Papier II. polrok 2022.doc (164864) PET II. polrok 2022.doc (93696) Sklo II. polrok 2022.doc (323072) Tetrapaky II. polrok 2022.doc (96256)  

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

17.06.2022 14:54
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - VÚC.pdf (140149)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

17.06.2022 14:53
Rozhodnutie - vyhlásenie volieb 2022 (1).pdf (216767) Zákon č. 180-2014 o podmienkach výkonu volebného práva (1).pdf (1054097)   Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.pdf (140479) Informácia o spôsobe hlasovania.pdf (100665) Oznámenie o určení úväzku vykonávania funkcie starostu obce.pdf (252566) Oznámenie o utvorení...

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany - registrácia zvierat bez pôvodu

02.05.2022 14:19
registrácia zvierat bez pôvodu oš ov kozy - usmernenie.pdf (145746)

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

25.02.2022 11:00
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021.pdf (273295)   Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021.pdf (160355)

Reorganizácia dopravy na AS v Topoľčanoch

04.11.2021 13:32
odchody autobusov_nastupistia.pdf (1403818)   AS_nastupistia_vystupistia.pdf (135764)

Informačné letáky pre obete trestných činov

26.03.2021 11:50

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

23.02.2021 09:04
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020.pdf (273130)

Oznamy v súvislosti s ochorením COVID-19

10.03.2020 11:50
Uznesenie vlády SR č. 203 zo 16. apríla 2021.pdf (369511)     Rozhodnutie_karantena_verejna_vyhlaska09_03.pdf (121777) Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03.pdf (100035)   Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020.pdf (232908)   UPSVaR - opatrenia.pdf (256626)   informacia HH SR hromadne...

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

26.02.2020 12:42
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019.pdf (273150)

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. - vodovod Lipovník - Blesovce

26.11.2018 09:15
ZsVS - oznámenie.pdf (532712) Oznam - vodovod.pdf (236615) ZsVS - Stavba - prívod pitnej vody v obciach Blesovce a Lipovník - zaslanie údajov.pdf (887860)