Novinky&Oznamy

Verejná vyhláška - Duchonka

16.05.2018 11:13
Verejná vyhláška - Duchonka.pdf (721767)

Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytových priestorov

19.04.2018 15:06
OVS - prenájom miestností OVD.pdf (432662)

Obchodná verejná súťaž - parc. č. 64/11

19.04.2018 13:43
OVS - Podmienky parc. č. 64-11.pdf (350113)  

Vývozné kalendáre na rok 2018

28.12.2017 09:44
Vývoz komunálneho odpadu r. 2018.pdf (120581)   Kovy 2018 - úsek č. 4.doc (70656) Papier 2018 -úsek č. 9.doc (174080) PET 2018-úsek č.1.doc (94720) Sklo 2018 -úsek č.1.doc (333312) Tetrapaky 2018 - úsek č.2.doc (110592)