Oznamy

Informácia k triedeniu odpadov od 1.4.2023

21.03.2023 14:32
informácia k triedeniu odpadov od 1.4.2023.docx (3179619)

Vývozné kalendáre na rok 2023

21.03.2023 11:21
Nehlsen - eko - vývozný kalendár na rok 2023.pdf (248971)   Papier 2023.doc (160256) Plasty,kovy,VKM 2023.doc (223232) Sklo obce 2023.doc (330752)  

Verejná vyhláška - rozhodnutie o zastavení konania - poľovný revír Dolinka - Hajná Nová Ves

17.03.2023 12:19
Verejná výhláška - rozhodnutie 15.03.2023.pdf (319581)   vyvesené: 17.03.2023

VZN 1/2023

15.03.2023 09:15
VZN č. 1-2023 o nakladaní s KO a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Blesovce (1).pdf (988968)

Oznámenie o uložení zásielky

09.03.2023 15:36
Oznámenie o uložení zásielky na pošte - Kristián Španko (1).pdf (484816)

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

17.02.2023 15:18
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022.pdf (273158) Výpočet miery vytriedenia KO v obci za rok 2022.pdf (428765)   Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2022.pdf (161276)

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030

16.01.2023 10:33
www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra-1

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027

22.12.2022 12:15
informacia-pre-verejnost- (2).pdf (130679)   www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-nitr

Elektronizácia hlásení do Centrálneho registra hospodárskych zvierat

08.12.2022 14:17
riaditel ntb-FOLDER_20221124_094449.pdf (392622) riaditel ntb-FOLDER_20221124_094528.pdf (192149)  

Určenie odmeny zástupcu starostu obce

02.12.2022 11:29
Určenie odmeny zástupcu starostu obce od 01.12.2022.pdf (270103)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany - registrácia zvierat bez pôvodu

02.05.2022 14:19
registrácia zvierat bez pôvodu oš ov kozy - usmernenie.pdf (145746)

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

25.02.2022 11:00
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021.pdf (273295)   Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021.pdf (160355)

Reorganizácia dopravy na AS v Topoľčanoch

04.11.2021 13:32
odchody autobusov_nastupistia.pdf (1403818)   AS_nastupistia_vystupistia.pdf (135764)

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

23.02.2021 09:04
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020.pdf (273130)

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

26.02.2020 12:42
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019.pdf (273150)

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. - vodovod Lipovník - Blesovce

26.11.2018 09:15
ZsVS - oznámenie.pdf (532712) Oznam - vodovod.pdf (236615) ZsVS - Stavba - prívod pitnej vody v obciach Blesovce a Lipovník - zaslanie údajov.pdf (887860)