Faktúry 2012

Blesovce KDF 2012.pdf (394,9 kB)

 

 

Faktúry 2011

 

Číslo faktry

dodávateľ

Č. faktúry

Fakturovaná suma

Predmet fakturácie

Zaplatené dňa

01/2011

Veolia Transport

431901

22,25

Spoje 12/2010

20.1.2011

02/2011

Veolia Transport

431891

111,57

Spoje IVQ 2010 nedele

20.1.2011

03/2011

Veolia Transport

431892

74,97

Spoje IV Q 2010

20.1.2011

04/2011

SPP

7236928020

269

Zemný plyn 01/2011

20.1.2011

05/2011

ZSE –

splátkový kalendár

7180382352

1142,17

Nedoplatok energie 2010

18.2.2011-521,70

02.03.2011- 470,91

06/2011

ZSE

7101804814

742,14

Nedopatok energie 2010

neuhradené

07/2011

SPP

7236928450

35

Zemný plyn 01/2011

20.01.2011

08/2011

ML: Audit

692010

416,50

Overenie účt. závierky

9.2.2011

09/2011

T-Com

7721868854

28,55

Hlasové služby12/2010

20.1.2011

10/2011

Borina ekos

0324102975

228,61

Zneškodnenie odpadu

20.1.2011

11/2011

OZ Spokojnosť

2010303

155,76

Opatr. služba

20.1.2011

12/2011

T-Mobile

7012284903

100,99

Hlasové služby 12/2010

20.1.2011

13/2011

SOMI Trenčín

110231

90

Upgrade na rok 2011

9.2.2011

14/2011

T-Com

5722854371

6,68

Hlasové služby - knižnica

20.1.2011

15/2011

Marius Pedersen

3129101063

41,94

Zber papiera

9.2.2011

16/2011

Poradca podnikasteľa

2028021929

1,23

Nedoplatok FS za rok 2010

20.1.2011

17/2011

Schwarz Eko

20101817

253,10

Likvid.odpadu 12/2010

20.1.2011

18/2011

Centrálny depozit CP

1783228342

12,60

Pop. Za vedenie účtu

20.1.2011

19/2011

Vladimír Vanček

0111

226,80

Oprava arevízia PSN

9.2.2011

20/2011

Le cheque dejeuner s.r.o

0111014829

697,20

Stravné lístky

27.1.2011

21/2011

Ján Šepita

2011096

67

Licen.2011 ORFEUS

02.03.2011

22/2011

Wircom

11002023

16,60

Internetové služby 2/2011

9.2.2011

23/2011

SPP

7216975398

35

Zemný plyn 2/2011

9.2.2011

24/2011

SPP

7216974982

260

Zemný plyn 2/2011

9.2.2011

25/2011

Dr. Ľ. Buday

162011

33,50

Služby technika BOZP a PO 1/2011

9.2.2011

26/2011

Veolia Transport

430085

26,40

Autobusové spoje 1/2011

9.2.2011

27/2011

Borina ekos

0324110085

328,82

Zneškodnenie odpadu1/2011

18.2.2011

28/2011

Poľnochov s.r.o.

11007

135

Odhrňanie snehu

02.03.2011

29/2011

Schwarz Eko

20110054

388,25

Likvidácia odpadu 1/2011

18.2.2011

30/2011

T-Mobile

7101039274

100,84

Hlasové služby

9.2.2011

31/2011

OZ Spokojnosť

2011003

155,76

Opatr. Služba 1/2011

9.2.2011

32/2011

t-Com

5722979720

39,31

Hlasové služby 1/2011

17.2.2011

33/2011

ZSE

7240279387

672,73

Energie1-2/2011

17.2.2011

34/2011

T-Com

3723884476

7,25

Hlasové služby - knižnica

17.2.2011

35/2011

Marius Pederesen

3129110029

87,29

Zber fliaš, papier

02.03.2011

36/2011

RSUC

20110018

122,56

Posyp ciest

02.03.2011

37/2011

Peter Bilík

4/2/PB/2011

107,69

Inštalatérske práce v KD

02.03.2011

38/2011

Wircom

81

16,60

Internetové služby 02/2011

02.03.2011

39/2011

SPP

72469993111

35

Zemný plyn PZ 02/2011

25.3.2011

40/2011

SPP

7246998922

245

Zemný plyn OcU 2/2011

25.3.2011

41/2011

Veolia transport

430259

26,40

Autobusové spoje 02/2011

25-3-2011

42/2011

Poľnochov s.r.o

11024

120

Odvoz zeminy

18-4-2011

43/2011

Dr.Ľ. Buday

312011

33,50

Služby technika BOZP a PO

25-3-2011

44/2011

Borina Ekos

0324110292

224,21

Zneškodnenie odpadu 02/2011

25-3-2011

45/2011

OZ Spokojnosť

2011042

156,06

Opatrovateľská služba M.Pintová 2/11

25-3-2011

46/2011

T-COM

1723996933

28,79

Hlasové služby02/11

25-3-2011

47/2011

T-COM

7724894904

6,73

Hlasové služby –knižnica 2/11

29-3-2011

48/2011

Marius Pedersen

3129110106

54

Zber pet fliaš

18-4-2011

49/2011

Peter bílik

6/3PB2011

64,59

Inštalater. Práce – Poľnochov

18-4-2011

50/2011

ZSE

7200388587

346,88

Energie 03/11

29-3-2011

51/2011

Datatrade s.r.o.

80

27,48

Almanach obce – info

29-3-2011

52/2011

Schwarz Eko

20110231

248,23

Likvidácia odpadu

18-4-2011

53/2011

T-Mobile

7102098233

100,84

Hlasové služby 02/11

28-3-2011

54/2011

VUB

6001101385

83

Za vedenie maj. Úču

29-3-2011

55/2011

Wircom

81

16,60

Intern. Služby 03/2011

29-3-2011

56/2011

Schwarz eko

20110262

52,92

Zber skla

29-3-2011

57/2011

Fire Systém

11VF0203

726

čerpadlo

25-3-2011

58/2011

Ing. L.Huba

2011/14

80

Revízia OP a bleskozvod

18-4-2011

59/2011

KG Kans

8211

13,27

Kanc. potreby

29-3-2011

60/2011

Poradca s.r. o Žilina

99732312

66,80

Verejná správa 2011

21-4-2011

61/2011

Dr. Buday

502011

33,50

Služby technika BOZP a PO

18-4-2011

62/2011

Borina ekos

0324110574

257,42

Skladka odpadu

18-4-2011

63/2011

Poľnochov s.r.o

11037

24

Zváranie prístrešku

18-4-2011

64/2011

SPP

7302000071

35

Zemný plyn PZ

18-4-2011

65/2011

SPP

7301999664

134

Zemný plyn OcU

18-4-2011

66/2011

Veolia transport

430423

30,36

Autobusové spoje 3/11

18-4-2011

67/2011

Veolia transport

430436

105,48

Aut. Spoje 1Q nedele

18-4-2011

68/2011

Veolia transport

430437

75,60

Aut. Spoje –63 dní

18-4-2011

69/211

OZ Spokojnosť

2011065

156,06

Opatr. Služba M. Pintová

21-4-2011

70/2011

T-Mobile

7103174355

100,84

Hlasové služby 03/11

21-4-201

71/2011

T-Com

3725011728

41,50

Hlasové služby 03/11

21-4-2011

72/2011

Schwarz eko

20110317

252,05

Likvidácia odpadu 3/11

21-4-2011

73/2011

Marius Pedersen

3129110210

42,29

Zber plast + papier

29-4-2011

74/2011

ZSE

7130610357

340,79

Energie 4/11

21-4-2011

75/2011

T-Com

27259005859

6,73

Hlasové služby knižnica

21-4-2011

76/2011

WEircom

81

16,60

Inetrnetové služby 4/11

29-4-2011

77/2011

SOZA

211111157

20,40

Odmena za požív. hud. diel

29-4-2011

78/2011

ELMA Bečka

110049

156

Plošina-elektr.práce

 

79/2011

SPP

7212086765

52

Zemný plyn Ocu

16-5-2011

80/2011

SPP

7212087169

35

Zemný plyn PZ

16-5-2011

81/2011

Anton Beláň

532011

260,08

Oprava kosačky

 

82/2011

Dr. L. Buday

672011

41,50

Služby technika BOZP a PO 4/11

16-5-2011

83/2011

OZ Spokojnosť

2011093

156,06

OS. M.Pintová

16-5-2011

84/2011

Borina ekos

0324110907

328

Znešk.odpadu 4/11

16-5-2011

85/2011

ZOTIR

11003

56,16

Členské na r. 2011

 

86/2011

Schwarz eko

20110459

257,77

Likvid. odpadu

23-6-2011

87/2011

T-MObile

7104270603

100,84

Hlasové služby 4/2011

16-5-2011

88/2011

T-Com

0726024975

33,17

Hlasové služby

16-5-2011

89/2011

Veolia

430640

25,08

Autobusové spoje 5/2011

16-5-2011

90/2011

Schwarz eko

20110519

200,98

Likv. veľkoobj. nádoby

 

91/2011

T-Com

8726913882

6,73

Hlas. Služby knižnica

16-5-2011

92/2011

S-EPI s.r.o

3110008616

71

Verejná správa ročný prístup

16-5-2011

93/2011

ZSE

7220370201

347,02

Energie 5/11

24-5-2011

94/2011

Marius Pedersen

3129110324

89,09

Zber papiera

23-6-2011

95/2011

Wircom

81

16,60

inetrnetové služby

23-6-2011

96/2011

Skládka odpasdu Bojná

11050036

92,34

Skladovanie odpadu

23-6-2011

97/2011

REMEK

110100040

358,50

Používanie SW r. 2011

23-6-2011

98/2011

Thapner servis

20110147

56,64

Kontorla HP

 

99/2011

Poľnochov s.r.o

11094

36

Drtenie buriny

 

100/2011

Marius Pedersen

3129110370

101,09

Zber nebezp. odpadu