Zmluvy 2014

č. zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy
1/2014 ZSE Energia, a. s.  Dodatok Ponuka E. Výhoda
2/2014 Mesto Topoľčany Dodatok č. 1/2014
3/2014 Mesto Topoľčany Dodatok č. 1/2014 o zriadení spol. OÚ
4/2014 REMEK s. r. o. Používanie SW č. 2000/031
5/2014 ZSE Energia, a. s. Zmluva o združenej dodávke elektriny
6/2014 HERMANN SK s. r. o. Mandátna zmluva
7/2014 VUB a. s.  Zmluva o bežnom účte
8/2014 Profihan  s. r. o. Zmluva o dielo č. 1409/15764
9/2014 MaS Mikroregión pod Marhátom Zmluva o poskytnutí dotácie z
rozpočtu NSK č. 201402005 
10/2014 Martin Katreniak  manželka Miroslava Kúpna zmluva
11/2014 Peter Krajčík Kúpna zmluva
12/2014 Ján Mižák a manželka Ivana Kúpna zmluva
13/2014 Poľnochov s. r. o. Dohoda
14/2014 Ing. Jozef Adamkovič Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
15/2014 Pavol Cabaj Zmluva o krátkodobom prenájme
16/2014 Mgr. Peter Čiernik Zmluva o nájme nebytových priestorov
17/2014 SPP a. s. Zmluva o dodávke plynu
 
 
 
     
   Boďa D O H O D A
 o podmienkach vykonávania menších obecných
služieb pre obec