Zmluvy 2015

č.
zmluvy
Zmluvná strana Názov zmluvy
1/2015 SPP a.s. Bratislava Zmluva o dodávke plynu.pdf (1081218)
2/2015 SPP a.s. Bratislava Zmluva o dodávke plynu 2.pdf (1174177)
3/2015 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb.pdf (5475482)
4/2015 ZSE Energia a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny.pdf (3632223)
5/2015 Spoločný obecný úrad Dodatok č. 1-2015.pdf (806366)
6/2015 TIR Topoľčany Príkazná zmluva - elektrická energia.pdf (2684062)
7/2015 TIR Topoľčany Príkazná zmluva - zemný plyn.pdf (2559363)
8/2015 VELDES s.r.o. Zmluva o odvoze a zneškodnení komunálneho odpadu
9/2015 Komunálna poisťovňa Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie.pdf (2346141)
10/2015 ZSE Energia a.s. Zmluva o združenej dodáv. elektriny.pdf (3689292)
11/2015 ZSE Energia a.s. Zmluva o združenej dodávke elektr..pdf (3702047)
12/2015 BOMAT s.r.o. Zmluva o zbere elektroodpadu.pdf (203127)
13/2015 TIR Topoľčany Príkazná zmluva - poistenie majetku.pdf (2139232)
14/2015 ZSE Energia a.s. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia.pdf (2157396)
15/2015 Ing. Jozef Adamkovič Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.pdf (3893251)
16/2015 ZSE Energia a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny.pdf (3736093)
17/2015 SPP a.s. Bratislava Zmluva o dodávke plynu.pdf (5571915)
18/2015 Jarmila Franeková Kúpna zmluva.pdf (149063)
19/2015 PROFIHAN s.r.o. Zmluva o dielo.pdf (276565)
20/2015 Sociálna poiťovňa Dohoda - el. služby.pdf (2639255)
21/2015 Sociálna poisťovňa Dohoda - SHR.pdf (386932)
22/2015 HERMANN SK s.r.o. Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve.pdf (1127773)
23/2015 HERMANN SK s.r.o. Dotatok č.2 k Mandátnej zmluve.pdf (1302865)
24/2015 Univerzita sv. Cyrila a Metoda Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe.pdf (2230893)
25/2015 Viliam Jánošík Zmluva BOZP, PO a PZS.pdf (160552)
26/2015 Obec Tovarníky Kúpno-predajná zmluva.pdf (128642)