Zmluvy 2016

č.
zmluvy
Zmluvná strana Názov zmluvy
1/2016 Komunálna poisťovňa Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 1.pdf (2231948)
2/2016 Komunálna poisťovňa Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 2.pdf (2389778)
3/2016 Západoslovenská distribučná a.s. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia - OcÚ.pdf (2114412)
4/2016 Západoslovenská distribučná a.s. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia - OVD.pdf (2102496)
5/2016 Západoslovenská distribučná a.s. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia - VO.pdf (2032682)
6/2016 Mesto Topoľčany Dodatok č. 1-2016.pdf (753077)
7/2016 AM-studio s.r.o. Zmluva o dielo - PD park.pdf (551528)
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - PD park.pdf (1147387)
8/2016 Manos Consulting s.r.o. Mandátna zmluva č. 1-2016.pdf (255201)
9/2016 Marius Pedersen a.s. Dodatok č. 1-2015.pdf (4430897)
10/2016 ZSE Energia a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny - OcÚ.pdf (3599378)
11/2016 ZSE Energia a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny - OVD.pdf (3578732)
12/2016 ZSE Energia a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny-OVD.pdf (3601735)
13/2016 ENVI-PAK a.s. Zmluva č. ZNR10312015169.pdf (5000852)
14/2016 ZSE Energia a.s. Dodatok k zmluve o združ. dodávke elektriny.pdf (1383394)
15/2016 BOMAT s.r.o. Zmluva o zbere odpadu.pdf (134370)
16/2016 Ing. Jozef Adamkovič Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.pdf (4575747)
17/2016 Slovgram Zmluva v zmysle Autorského zákona.pdf (2455606)
18/2016 Nitriansky samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie.pdf (112550)
19/2016 Štefan Petrík a manž. Anna Petríková Notárska zápisnica - kúpna zmluva.pdf (2231659)