Zmluvy 2017

č.
zmluvy
Zmluvná strana Názov zmluvy
1/2017 Lomtec.com a.s. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb.pdf (986297)
2/2017 Mgr. Peter Čiernik Zmluva o nájme nebytových priestorov.pdf (150546)
3/2017 OA Topoľčany Zmluva o zabezpečení odbornej praxe.pdf (1679835)
4/2017 Ing. Arch. Ján Tvrdoň Zmluva o dielo - PD.pdf (273079)
5/2017 Remek s. r. o.  Zmluva o poskytovaní služieb.pdf (2947780)
6/2017 Obec Lipovník  Kúpno - predajná zmluva.pdf (1109421)
7/2017 Arriva Nitra a. s.  Obchodná zmluva.pdf (1376971)
8/2017 SPP a. s.  Zmluva o dodávke plynu.pdf (5843624)
9/2017 NSK Zmluva o poskytnutí dotácie - šport.pdf (43520)
10/2017 NSK Zmluva o poskytnutí dotácie - kultúra.pdf (43507)
11/2017 Ing. Jozef Adamkovič Zmluva o poskytovaní audítorkých služieb.pdf (4234042)
12/2017 Západoslvenská distribučná a. s. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia.pdf (2678328)
13/2017 Ľuboš Vrbinčík a manželka Eva Vrbinčíková Kúpna zmluva - Vrbinčík.pdf (153686)
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve.pdf (138772)
14/2017 Václav Pavlík VEPA Zmluva o dielo - OVD.pdf (1376085)

 

Rímskokatolícka cirkev - farnosť Blesovce /zmluva o dielo/

Zmluva o dielo - dlažba.pdf (2826960)