Zmluvy 2018

č. zmluvy            

Zmluvná strana                                           

Názov zmluvy                                                                                                       

1/2018 Mesto Topoľčany - Mestký úrad  Dodatok č. 1-2018 pozemné komunikácie.pdf (729793)
Dodatok č. 1-2018 stavebné konanie.pdf (756209)
2/2018 Orange Slovensko a. s.  Zmluva o poskytovaní verejných služieb.pdf (1304878)
3/2018 VÚB banka a. s. Zmluva o bežnom účte.pdf (191007)
4/2018 Obchodná akadémia Topoľčany Zmluva o zabezpečení odbornej praxe - OA.pdf (369807)
5/2018 SITE s. r. o. Zmluva o nájme pozemku.pdf (175833)
6/2018 Lomtec.com a. s. Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov.pdf (235581)
7/2018 Mgr. Peter Čiernik Zmluva o nájme nebytových priestorov OVD 135.pdf (333954)
8/2018 Filip Janerle Kúpna zmluva a dohoda o zriadení predkupného práva.pdf (291401)
9/2018 Bc. Janka Klačanská Zmluva o finančnej zábezpeke.pdf (273141)
10/2018 Bc. Janka Klačanská Nájomná zmluva č. 1610518.pdf (231054)
11/2018 Nitriansky samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu.pdf (930271)
12/2018 Ing. Jozef Adamkovič Zmluva o poskytovaní audítorských služieb r. 2019.pdf (1074685)
13/2018 Nitriansky samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry r. 2018.pdf (887432)
14/2018 Komunálna poisťovňa Poistná zmluva pre poistenie majetku.pdf (1192763)
15/2018 Monika Uhríková a Ľubomír Matejovič Kúpna zmluva, dohoda o zriadení predkupného práva.pdf (293725)
16/2018 Jozef Vereš - STAVEMECH Zmluva o dielo - odkvapový systém OVD.pdf (258719)
17/2018 Pavol Gavalec - PEGE Zmluva o dielo - zateplenie a fasáda OVD.pdf (230861)
Dodatok č. 1 - zateplenie.pdf (800510)
18/2018 KOSTE plus s. r. o. Zmluva o dielo - detské ihrisko.pdf (513937)
19/2018 TextilEco a.s. Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu.pdf (1051482)
20/2018 Nehlsen - eko s. r. o. Dodatok k zmluve č. 25-2002.pdf (1593515)
21/2018 Skládka komunálneho odpadu s .r. o. Dodatok č. 1 k zmluve č. 4-2017.pdf (2829888)
22/2018 Alena Kolláriková Zmluva o finančnej zábezpeke byt č. 1.pdf (274093)
23/2018 Alena Kolláriková Nájomná zmluva byt č. 1.pdf (1066213)