Zmluvy 2019

 
č. zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy
1/2019 ARRIVA Nitra a.s. Zmluva o prevádzkovaní spojov.pdf (1284056)
2/2019 Západoslovenská distribučná a.s. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia - VO.pdf (1930367)
3/2019 ZSE Energia a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny - VO.pdf (4604999)
4/2019 Mesto Topoľčany Dodatok č. 1-2019 -stavebná činnosť.pdf (677773)
5/2019 Mesto Topoľčany Dodatok č. 1-2019 - pozemné komunikácie.pdf (661047)
6/2019 Ľuboš Vrbinčík, Eva Vrbinčíková Kúpna zmluva a dohoda o zrušení predkupného práva.pdf (980901) Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve a dohode o zrušení predkupného práva.pdf (268585)
7/2019 Zdenka Prochádzková Kúpna zmluva a dohoda o ziadení predkupného práva - Zdenka Prochádzková.pdf (290540)
8/2019 Orange Slovensko a.s. Orange Slovensko - dodatok k zmluve.pdf (1198323)
9/2019 ZSE Energia a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny 2019.pdf (857873)
10/2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Blesovce Dodatok č. 1 - cintorín.pdf (256991)
11/2019 Ing. Jozef Adamkovič Zmluva o poskytovaní audítorských služieb ÚZ 2019.pdf (5163858)
12/2019 Proges s.r.o. Zmluva o dielo - chodník na cintoríne.pdf (2006646)
     
13/2019 Ascorp Corporation s.r.o. Zmluva o dielo - verejné osvetlenie.pdf (4861632)
14/2019 Mariana Dubovská Kúpna zmluva a dohoda o zriadení predkupného práva - Dubovská.pdf (290507)
15/2019 Slovak Telekom a.s. Dodatok o poskytovaní verejných služieb - pevná linka.pdf (2009701)