Zmluvy 2021

č. zmluvy zmluvné strany názov zmluvy
1/2021 Skládka komunálneho odpadu Bojná Dotatok č. 3 k zmluve č. 4-2017.pdf (3487095)
2/2021 TENDERnet s.r.o. Žilina Licenčná zmluva - Tendernet.pdf (438727)
3/2021 Pe-a-ma s.r.o. Topoľčany Zmluva o poskytovaní služieb (MOM).pdf (699314)
4/2021 Pe-a-ma s.r.o. Topoľčany Zmluva o poskytovaní služieb MOM 2. kolo.pdf (699299)
5/2021 Pe-a-ma s.r.o. Topoľčany Zmluva o poskytovaní služieb MOM 06.02.2021.pdf (699451)
6/2021 Pe-a-ma s.r.o. Topoľčany Zmluva o poskytovaní služieb MOM 13.02.2021.pdf (699371)
7/2021 JF real s.r.o. Jelenec Zmluva o dielo č. 1-2021.pdf (1648886)
8/2021 Pe-a-ma s.r.o. Topoľčany Zmluva o poskytovaní služieb MOM 20.02.2021.pdf (699384)
9/2021 Pe-a-ma s.r.o. Topoľčany Zmluva o poskytovaní služieb - MOM 27.02.2021.pdf (699458)
10/2021 Pe-a-ma s.r.o. Topoľčany Zmluva o poskytovaní služieb MOM 06.03.2021.pdf (699316)

 

 

Pe-a-ma s.r.o.