Zmluvy 2021

č. zmluvy zmluvné strany názov zmluvy
1/2021 Skládka komunálneho odpadu Bojná Dotatok č. 3 k zmluve č. 4-2017.pdf (3487095)
2/2021 TENDERnet s.r.o. Žilina Licenčná zmluva - Tendernet.pdf (438727)
3/2021 Pe-a-ma s.r.o. Topoľčany Zmluva o poskytovaní služieb (MOM).pdf (699314)
4/2021 Pe-a-ma s.r.o. Topoľčany Zmluva o poskytovaní služieb MOM 2. kolo.pdf (699299)
5/2021 Pe-a-ma s.r.o. Topoľčany Zmluva o poskytovaní služieb MOM 06.02.2021.pdf (699451)
6/2021 Pe-a-ma s.r.o. Topoľčany Zmluva o poskytovaní služieb MOM 13.02.2021.pdf (699371)
7/2021 JF real s.r.o. Jelenec Zmluva o dielo č. 1-2021.pdf (1648886)
8/2021 Pe-a-ma s.r.o. Topoľčany Zmluva o poskytovaní služieb MOM 20.02.2021.pdf (699384)
9/2021 Pe-a-ma s.r.o. Topoľčany Zmluva o poskytovaní služieb - MOM 27.02.2021.pdf (699458)
10/2021 Pe-a-ma s.r.o. Topoľčany Zmluva o poskytovaní služieb MOM 06.03.2021.pdf (699316)
11/2021 Pe-a-ma s.r.o. Topoľčany Zmluva o poskytovaní služieb MOM 13.03.2021.pdf (0)
12/2021 Štatistický úrad SR Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke.pdf (0)
13/2021 MIVA KONSTRUKT s.r.o. Zmluva o dielo č. 1-2021 - prístavba KD.pdf (0)
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1-2021 - prístavba KD.pdf (1306528)
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 1-2021 - prístavba KD.pdf (457678)
14/2021 Pe-a-ma s.r.o. Topoľčany Zmluva o poskytovaní služieb MOM 20.03.2021.pdf (0)
15/2021 Pe-a-ma s.r.o. Topoľčany Zmluva o poskytovaní služieb MOM 27.03.2021.pdf (699359)
16/2021 Lukáš Matejovič Kúpna zmluva a dohoda o zriadení predkupného práva - Lukáš Matejovič.pdf (289800)
17/2021 Pe-a-ma s.r.o. Topoľčany Zmluva o poskytovaní služieb - MOM 10.04.2021.pdf (699419)
18/2021 Radovan Michalec Radovan Michalec -zmluva o finančnej zábezpeke.pdf (273345)
19/2021 Pe-a-ma s.r.o. Topoľčany Zmluva o poskytovaní služieb - MOM 24.04.2021.pdf (699472)
20/2021 Radovan Michalec Nájomná zmluva - Radovan Michalec.pdf (1064362)
21/2021 Obec Blesovce Zmluva o výpôžičke - kompostér.pdf (378965)
22/2021 Ing. Jozef Adamkovič Zmluva o poskytovaní audítorských služieb r. 2021.pdf (4744892)
23/2021 Nitriansky samosprávny kraj  Zmluva č. 544-2021-OKaŠ.pdf (261218)
24/2021 TextilEco a.s. Dodatok č. 1 k zmluve o zbere a zhodnotení odpadu.pdf (373462)
25/2021 Orange Slovensko a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovani verejnych sluzieb r. 2021.pdf (1026409)
26/2021 Skládka komunálneho odpadu Bojná Dodatok č. 4 k zmluve č. 4-2017.pdf (390957)

 

 

Pe-a-ma s.r.o.