Zmluvy 2022

č. zmluvy zmluvné strany názov zmluvy
1/2022 Arriva Nitra a.s.  Dodatok č. 1 k zmluve č. 4-2019-TO.pdf (320751)
2/2022 ENVI-PAK a.s. Príloha č. 1 k zmluve č. ZNR10312015169.pdf (604045)
3/2022 Nikola Jančovičová Zmluva o finančnej zábezpeke - Jančovičová.pdf (273006)
4/2022 Nikola Jančovičová Nájomná zmluva - Jančovičová.pdf (1064822)
5/2022 Mesto Topoľčany Dodatok č. 1 2022 - pozemné komunikácie.pdf (256405)
6/2022 Mesto Topoľčany Dodatok č. 1 2022 - stavebná činnosť.pdf (276221)
7/2022 Nehlsen-eko s.r.o. Dodatok k zmluve o odvoze a zneškodnení KO č. 25-2002.pdf (387139)
8/2022 Lukáš Matejovič Zmluva o zrušení predkupného práva parc. č. 64-10.pdf (265294)
9/2022 ČSOB a.s. Zmluva o poskytovaní služby - elektronické bankovníctvo.pdf (1166860)
10/2022 OZ Spokojnosť Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení poskytovania opatrovateľskej služby.pdf (470689)
11/2022 Ingrid Nováčiková Zmluva o finančnej zábezpeke - byt č. 8.pdf (272910)
12/2022 Ingrid Nováčiková Nájomná zmluva č. 16108221.pdf (1065210)
13/2022 Nikola Jančovičová Zmluva o finančnej zábezpeke - byt č. 1.pdf (274050)
14/2022 Nikola Jančovičová Nájomná zmluva č. 1610122.pdf (1065126)
15/2022 SlužbyTop s.r.o. Dodatok č. 3 k mandátnej zmluve.pdf (412010)
16/2022 SlužbyTop s.r.o. Dodatok č. 4 k mandátnej zmluve.pdf (356973)
17/2022 PROGES s.r.o. Zmluva o dielo č. 2022003.pdf (2054084)
18/2022 3W Slovakia  Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve.pdf (624448)
19/2022 Martin Gulik Zmluva o krátkodobom prenájme KD.pdf (214754)
20/2022 Anna Medeková Zmluva o krátkodobom prenájme KD - Anna Medeková.pdf (215927)
21/2022 Audítorská spoločnosť s.r.o. Zmluva o audítorskej činnosti.pdf (2010816)
22/2022 Martina Petrovičová Nájomná zmluva 1610522 - Martina Petrovičová.pdf (1000345)
23/2022 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb.pdf (6155480)
24/2022 Orange Slovensko a.s. Dohoda o splátkach č. A21123633.pdf (2405560)
25/2022 BNB Poisťovňa a.s. Poistná zmluva č. 4106895668.pdf (1392209)
26/2022 Orange Slovensko a.s. Registračná listina účastníka, informácie o zmluve.pdf (1602110)
27/2022 Orange Slovensko a.s. Zmluva o prenose čísla č. M136333630OSK.pdf (985918)
28/2022 Orange Slovensko a.s. Dohoda o zaplatení zvyšnej časti kúpnej ceny za mobilné zariadenie.pdf (415606)
29/2022 Orange Slovensko a.s. Dohoda o prevode práv a povinností.pdf (2808702)
30/2022 Tomáš Mihalovič Zmluva o zabezpečení zimnej údržby – odhŕňanie snehu.pdf (266843)
31/2022 Nehlsen-eko s.r.o. Dodatok č. 7 k zmluve č. 25-2002.pdf (527294)
32/2022 Arriva Nitra a.s. Dodatok č. 2 k Zmluve číslo 4-2019- TO.pdf (304964)

 

Mesto Topoľčany