Zmluvy 2023

č. zmluvy zmluvné strany názov zmluvy
1/2023 Skládka komunálneho odpadu Bojná Dodatok č. 5 k Zmluve č. 4-2017.pdf (734967)
2/2023 Branislav Turan Zmluva o krátkodobom prenájme KD - Turan.pdf (216105)
3/2023 BNB Poisťovňa a.s. Dohoda o ukončení poistnej zmluvy.pdf (270398)
4/2023 Profesionálny register s. r. o. Zmluva o poskytovaní reklamy.pdf (523159)
5/2023 Veldes s. r. o. Dodatok č. 1 - Zmluva o odvoze a zneškodnení komunálneho odpadu.pdf (315882)
6/2023 Wircom s. r. o.  Dodatok VIAN22 k zmluve o pripojení.pdf (176311)
7/2023 Mesto Topoľčany Dodatok č. 1 2023 - zabezpečenie PVŠS na úseku pozemných komunikácií.pdf (396734)
8/2023 Mesto Topoľčany Dodatok č. 1 2023 - zabezpečenie PVŠS vo veciach stavebného a vyvlastňovacieho konania.pdf (396663)
9/2023 RC Sloboda zvierat Piešťany Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení starostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnení v útulku SLOBODY ZVIERAT v Piešťanoch.pdf (514510)
10/2023 Biobio s. r. o. Zmluva o odbere použitého jedlého oleja.pdf (172679)
11/2023 Lucia Bečková Zmluva o finančnej zábezpeke - Bečková.pdf (109474)
12/2023 Lucia Bečková Nájomná zmluva č. 1610423.pdf (229742)
13/2023 VIP security s.r.o. ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI SÚKROMNEJ BEZPEČNOSTI.pdf (228847)
14/2023 SOZA Bratislava Hromadná licenčná zmluva.pdf (340385)
15/2023 Roman Masaryk Zmluva o výpožičke č. 1 2023.pdf (125246)
16/2023 Komunálna poistovňa a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu.pdf (328242)