Zmluvy 2012 a skôr

č. zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet CENA Účinnosť z. Ukončenie z.
1/2011

Poľnochovom s.r.o. Veľké Dvorany 135

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Nehnuteľnosť (bývalá Základná škola Blesovce ) p.č. 135 200€/mesiac 05.01.2011 nestanovený
2/2011

Ing. Vladimír Svorad, Súlovce 101, 956 14

NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 2/2011 prenájom trvalého trávnatého porastu so zámerom produkcie zelenej hmoty 1089 € 15.04.2011 15.4.2012
22/2011/BZ

VÚB a. s. Mlynské Nivy 829 90 Bratislava 25

ZMLUVA O VYSTAVENÍ ZÁRUKY  Vystavenie záruky   27.01.2011 nestanovený