Bytovka - Zmluvy 2013

č. zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet
1/2013 Boris Krajčík Nájomná zmluva o nájme bytu

nájomný byt

2/2013 Matúš Adamčík Nájomná zmluva o nájme bytu nájomný byt
3/2013 Lucia Guliková Nájomná zmluva o nájme bytu nájomný byt
4/2013 Peter Krajčík Nájomná zmluva o nájme bytu nájomný byt
5/2013 Monika Uhríková Nájomná zmluva o nájme bytu nájomný byt
6/2013 Miroslav Kubík Nájomná zmluva o nájme bytu nájomný byt
7/2013 Peter Božik Nájomná zmluva o nájme bytu nájomný byt
8/2013 Jana Bielčiková Nájomná zmluva o nájme bytu nájomný byt
9/2013 Tomáš Turčan Nájomná zmluva o nájme bytu nájomný byt
28-6/2013 Lucia Guliková Nájomná zmluva o nájme bytu nájomný byt
29-4/2013 Peter Krajčík Nájomná zmluva o nájme bytu nájomný byt
30-3/2013 Monika Uhríková Nájomná zmluva o nájme bytu nájomný byt
31-7/2013 Peter Božik a Petra Harmanová Nájomná zmluva o nájme bytu nájomný byt
32-9/2013 Matúš Adamčík Nájomná zmluva o nájme bytu nájomný byt
33-8/2013 Miroslav Kubík Nájomná zmluva o nájme bytu nájomný byt
34-1/2013 Jana Bielčiková Nájomná zmluva o nájme bytu nájomný byt
35-2/2013 Tomáš Turčan Nájomná zmluva o nájme bytu nájomný byt
36-5/2013 Veronika Španková Nájomná zmluva o nájme bytu nájomný byt

 

Dohody 2013

číslo dohody Zmluvná strana Názov dohody
2013-01-MOS-1 Vladimír Erlich
2013-01-MOS-2 Marián Chochulav
2013-01-MOS-3 Ľuboš Rondoš
2013-01-MOS-4 Miroslav Masaryk
2013-01-MOS-5
 
Ľuboš Rodnoš D O H O D A
o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec 
2013-01-MOS-6 Ľuboš Rondoš D O H O D A
o podmienkach vzkonávania menších obecných služieb pre obec

 

Zmluvy 2013

č. zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy
7/2013 OTB Banka, Topoľčany Zmluva o OTP CITY KONTE
8/2013 BOMAT, Veľké Orvište Zmluva o zbere elektroodpadu
9/2013 OTP Banka, Topoľčany Zmluva o pridruženom účte
10/2013 Komunálna poisťovňa Zmluva o poistení majetku a
zodpovednosti za škodu
11/2013 DEOLEC, Topoľčany Zmluva o odvoze a zneškodení
komunálneho odpadu
13/2013 Nitriansky samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu
športu v zmysle VZN č. 4/2010
14/2013 Nitriansky samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu
kultúry v zmysle VZN č. 4/2010
15/2013 Veolia Transport, Nitra Dodatok č. 2 k zmluve 
č. 115/I-16/04-TO
16/2013 VÚB Banka, Topoľčany Zmluva o bežnom účte
19/2013 Pomocný anjel Zmluva o spolupráci pri organizovaní 
zberu použitého šatstva
20/2013 Mesto Topoľčany Dodatok č. 1/2013 k zmluve o zriadení
spoločného obecného úradu
21/2013 Mesto Topoľčany Dodatok č. 1/2013 k zmluve o zriadení
spoločného obecného úradu na úseku
pozemných komunikácií
22/2013 Ing. Jozef Adamkovič, Topoľčany Zmluva o poskytnutí auditorských
služieb 
23/2013 ZSE, Bratislava Dodatok Ponuka E.Limit