Samospráva obce

Starosta obce: Pavol Cabaj
Administratívny pracovník: Nikola Jančovičová

 

 

Poslanci OZ obce Blesovce:

Poslanec: Anna Janerle
Poslanec: Miloš Trenčanský
Poslanec: Tomáš Turčan
Poslanec: MUDr. Ing. Peter Petrík
Poslanec: Peter Cabaj